วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กลอนคำสอนท่านพุทธทาส ตอนที่4

ของน่ากลัว

มีอะไร.    ที่ไหนหนา.    ที่น่ากลัว?               ไม่มีเลย.    ดูแล้วทั่ว.    ทุกแห่งหน!
ถ้าอย่างนั้น.   มีน่ากลัว.    ในตัวคน?            ผมกลัวโง่.  ของตน.     พ้นประมาณ!

คุณไม่กลัว. โง่คนอื่น.     กระนั้นหรือ?           มันไม่หือ.    ถ้าโง่เรา.   ไม่เข้าด้าน!
น่ากลัวโข.  ความโง่.      ของอันธพาล?         เราไม่โง่.     มันไม่หาญ จะทำอะไร!

ไม่กลัวทุกข์ เกิด-แก่      และเจ็บ-ตาย?         มันเผาไหม้.   เพราะเรา โง่เขลาใหญ่!
ถ้าไม่โง่     ก็ไม่ทุกข์      เสมอไป?                ผมแน่ใจ:      กลัวแต่โง่ ตนโขเอง!

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กลอนคำสอนท่านพุทธทาสตอนที่3

ด่าเขาทำไม

ชอบด่าเขา   เอาอะไร?   ได้โปรดตอบ?         ผมไม่ชอบ    ด่าใคร     ที่ไหนหนา!
ทำไมพูด      แต่ละคำ     ตำอุรา?                 จะตำได้.      อย่างไร,   ถ้า อุราดี!

เขาลือว่า.     ด่าเก่ง.      จนก้องโลก?            มีแต่คน.      จิตโสโครก นึกอย่างนี้!
ก็มันเจ็บ.      เข้าถึงใน.   ใจเขานี่?                 ใจคนที่.       กินปูน   ศูนย์ท้องร้อน!

ไม่ชอบด่า.    ไยหาเรื่อง. ให้ขุ่นเคือง?              มันวายวุ่น.  จนเหลือขอ ก็ตีต้อน!
ไม่ยับยั้ง.      แต่สักนิด,  ผิดขั้นตอน?              ต้องตีเหล็ก เมื่อมันอ่อน  หรือเมื่อไร!

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กลอนคำสอนท่านพุทธทาส ตอนที่2

จัญไรในอร่อย

เหตุไฉน โลกร้อน ดั่งนอนไฟ?          เพราะเหตุไม่ มีเย็น เป็นแลหนา!
เหตุไฉน เย็นไม่มี เล่าพี่อา?             เพราะเหตุว่า รักร้อน ก่อนรักเย็น!

ทำไม รัก ร้อนก่อน วอนบอกหน่อย?  เพราะของร้อน มันอร่อย ช่างไม่เห็น!
ต่อเมื่อไร ใจเรา รักเย็นเป็น?            เมื่อรู้เช่น เชิงจัญไร ในของร้อน!

ทำอย่างไร เห็นจัญไร ในอร่อย?        เชื่อพ่อแม่ ท่านสักหน่อย มาแต่อ้อน!
ถ้าพ่อแม่ ก็ไม่รู้ อยู่สักตอน?             ร้อนมันสอน ให้ได้ ภายหลังเกรียม!

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

5 บทเรียนสำหรับความสุข

1.เลือกบริษัทที่คุณอยู่อย่างชาญฉลาด
คนที่ล้อมรอบตัวคุณจะกลายเป็นคุณ เราทุกคนคือพลังงาน และมีการซึมซับและให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่คุณอยู่ภายใต้คนรอบข้างที่คิดลบไม่ปลอดภัยหรือคอยแต่จะทำลายก็จะมีผลต่อคุณ ความแข็งแรงก็จะถูกบั่นทอน เราต้องคอยตรวจสอบตัวเองเมื่อรู้สึกถึงพลังงานแย่ๆจากใครบางคน แม้กระทั่งตัวเองก็ต้องรู้จักปรับปรุงเอาพลังงานลบ ความคิดแย่ๆออกไปด้วย
2.สร้างกฏสำหรับตัวคุณเองกำหนดคุณค่าของคุณและใช้คุณธรรมของคุณเป็นเข็มทิศในการนำไปสู่เรื่องต่างๆ
กฏที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเองและปฏิบัติตามระเบียบวินัย จะมีผลทางบวกกับคุณภาพชีวิตวิธีที่คุณฝึกฝนจะช่วยให้คุณมีปฏิกิริยาดีๆต่อสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ในโลก ถ้าคุณไม่มีเข็มทิศก็ง่ายที่จะทำให้ตัดสินใจผิดๆ ส่งผลร้ายต่อตนเองและยังอาจส่งผลร้ายต่อผู้อื่นด้วย
ข้อมูล
หนังสือพิมพ์M2F ฉบับวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556