วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

รวมคติธรรม

ไม่มีอะไรทำร้ายคนเราได้เท่าความคิดตนเอง
ได้แล้วหายอยาก น่านับถือ
ได้แล้วยังอยาก น่ากลัว
มีตัวเป็นศูนย์  คืออุปทาน
มีตัวเป็นสูญ  คือนิพพาน
ผูกมิตร  คือการสร้างรั้วป้องกันตนเอง
ไม่อยากจน  ต้องสวดมนต์ให้มาก
ไม่อยากลำบาก  ต้องหนีออกจากอบายมุข
ไม่อยากมีทุกข์  ต้องไม่ผูกหนี้สิน
ศึกษาทำให้รอบรู้  อบรมทำให้เรียบร้อย
ทำงานด้วยมือ  คือลูกน้อง
ทำงานด้วยสมอง  คือหัวหน้า
ทำงานด้วยสมองและสองมือ  คือเจ้านาย
ตามกระแส  มีแต่จะหมดตัว
ทวนกระแส  มีแต่จะเจ็บตัว
ทันกระแส  มีแต่จะรอดตัว
สติแตก ปัญญาดับ
สติกลับ  ปัญญาเกิด
บำบัดทุกข์  คอยเวลาไม่ได้
บำรุงสุข  คอยเวลาได้
สมบัติ  คู่กับคนมัธยัสถ์
วิบัติ   คู่กับคนฟุ่มเฟือย
ตามใจปาก  จะยากจน

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

"ดูตัวเอง ฝึกฝนตัวเอง แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเอง เรียกว่าดูที่ตัวเราก่อน ไม่ต้องไปดูคนอื่น ส่วนมากแล้วคนเรามักชอบโทษคนอื่น ไม่ชอบโทษตัวเองมันเหมือนกับเรามองดูขนตาของเราแต่มองเท่าไรก็มองไม่เห็น การที่เรามองดูตัวเองไม่เห็น เพราะเราขาดสติปัญญา"

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ อ.เมืองจ.ลำปาง

"เมื่อใดมนุษย์ไม่ถือมั่น ความทุกข์ก็ไม่มี มีแต่ประโยชน์ ที่สำคัญธรรมชาติยังมีกฏของไตรลักษณ์. ลักษณะสำคัญคือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จงใช้สติไม่ไปถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู่  ดับไป"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ

"ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้ก็สำคัญนักเป็นรอยต่อ เป็นทางแยก จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด"