วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม. วัดธรรมหรรษารามอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี

"เมื่อผู้ใดได้ฝึกสอนอบรมจิตใจให้แก่กล้าแล้ว รับรองว่าต้องได้ผล ปัจจุบันนี้เกรงว่าจะไม่เอาจริงและไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปละซิ จึงเที่ยวก่อกรรมกันไม่ว่างเว้น ครั้นพอมีภัยจวนตัวเข้าก็พึ่งหาพระ ก็กรรมมันไล่ถึงตัวแล้วใครจะไปช่วยได้เล่า"

พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จันทสโร) วัดปากนำ้ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

"มนุษย์ทุกทั่วหน้า ล้วนแสวงหาความสุข แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็แสวงหาความสุขเหมือนกัน หลีกเลี่ยงจากทุกข์ การแสวงหาสุข ผู้แสวงหาเป็น จึงจะได้ประสบสุขยิ่งใหญ่ไพศาล ถ้าแสวงหาไม่เป็นก็ได้รับสุขเล็กๆน้อยๆ ผู้ที่อยากได้สุขต้องละสุขพอประมาณ จึงจะพบสุขอันสมบูรณ์ยิ่งใหญ่"

หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม วัดป่าบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

"มันโง่ ต้องพิจารณาให้มันรู้ ต้องทำที่ใจ พระพุทธเจ้าทรมานกายจนผมขนจะเน่าก็ไม่สามารถตรัสรู้ได้ จึงหันมาทำที่ใจนี้ ต้องพิจารณาทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ยืดแข้ง เหยียดขา ไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียว"

พระครูสันติวีรณาณ(หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม) วัดพิชัยพัฒนารามอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี

"เราควรพอใจในสิ่งที่ได้มา ไม่ทะเยอทะยานให้เกินไปกว่านี้ นอกจากเพียรละสิ่งที่ทำลายคุณธรรมให้มากที่สุดให้หมดสิ้นเช่นเรื่องจิตที่คิดผิด คิดฆ่าทางอุบายต่างๆความคิดปรุงบาป  เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
พยายามเลิกละ อารมณ์นั้น"